Jol Houtebeen

Terugzoekend naar mijn afkomst, speurend in het verleden, ben ik vele generaties terug zijdelings verwant aan Cornelis Corneliszn. Jol, bijnaam "Houtebeen". Een admiraal van de West-Indische Compagnie die, geboren in Scheveningen in 1597, kaper en volksheld was tijdens de Tachtigjarige oorlog en overleden is aan malaria in Sao Tomé in 1641.

Overigens zijn dat mooie verhalen over Cornelis Jol. Een vechtjas zowel in Zuid-Amerika als in Afrika tegen Portugezen en Spanjaarden. En uiteraard tegen de Duinkerker kapers. Er zijn biografieën over hem bekend. Voor een samenvatting: zie Wikipedia. Overigens is niet alles om trots op te zijn.

Hedendaagse interpretatie van het uiterlijk van Cornelis Jol, zoals weergegeven in het Museo Puerta de Tierra in Campeche, Mexico.

Ook hier een Verborgen verleden met wat kunst en vliegwerk: het is de schoonvader van de halfbroer van voorvader Dominicus Pieterszn Mosch 1635-1672. Dus aangetrouwd, "van de kouwe kant" zoals mijn Scheveningse familie dat zou zeggen. Dit is een stukje familie, dat ik deel met mijn oud-collega Peter de Mos (voormalig Leven inspecteur NN). Peter is al veel langer dan ik met genealogie bezig en mijn vraagbaak als ik er niet uit kom. En uiteraard lid van VO-NN.

Tot slot een gedicht van Jan Vos (1662):
Dit is hy die de zee zal baanen naar de Mooren.
Heeft hy een been van hout? hy heeft een yzre handt.

Geschreven door : C.J. Bruin

1000 Resterende tekens