Een warm welkom aan die (oud-)collega’s die de weg naar VO-NN hebben weten te vinden!

Een warm welkom aan die (oud-)collega’s die de weg naar VO-NN hebben weten te vinden!

Allereerst een warm welkom aan die (oud-)collega’s die de weg naar VO-NN hebben weten te vinden, top!

We staan net voor onze Ledendag en de meesten van ons beginnen zich op te maken voor de zomervakantie. Tijd om eens te zien waar we staan met onze ambitie van 100 nieuwe leden.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik had op wat meer aanwas gehoopt. We zitten nu, eind mei, op 35 nieuwe leden. Rekenkundig gaan we die 100 dus niet halen. Toch ben ik er van overtuigd dat het mogelijk moet zijn want het potentieel is nog enorm. Vindt elk lid één nieuw lid dan komen er al tussen de 2600 en 2700 leden bij!

Wat opvalt is dat, wanneer er op welke wijze dan ook gerichte aandacht is voor onze wervingsactie, er wat nieuwe leden bijkomen terwijl in een periode van stilte de werving lijkt stil te staan.

En dan stel ik mij (en jullie) de vraag: “hoe komt het dat die werving zo moeizaam gaat? Is ons aanbod als vereniging onvoldoende, de contributie te hoog, geven we te weinig aandacht aan de actie, is de beloning voor het aanbrengen van een nieuw lid niet groot genoeg of is er nog iets anders?”

Van de mensen met wie ik deze vraag besproken heb krijg ik steevast één antwoord: Individualisering, het groepsgevoel is sinds Corona helaas hard afgenomen. Zij baseren zich op enkele simpele waarnemingen:

  • Het blijkt moeilijk om de Ledendag met voldoende leden gevuld te krijgen, een extra oproep om toch te komen bleek nodig.
  • De kleinschalige bijeenkomst in Rayon ZW was voor 40 deelnemers, na uitbreiding van inschrijfgebied kwamen er 25 inschrijvingen. Uiteindelijk aantal deelnemers ca 15.
  • Evenementen (generaliserend gesproken) worden meer bezocht omdat de deelnemer anders die gelegenheid niet zou hebben/dat niet zelf zou kunnen doen dan om oud-collega’s te ontmoeten. Meer om persoonlijke ervaring dan om het groepsgevoel te voeden.
  • Eén van onze voordelen (kortingen op verzekerings- en zorg producten) staat onder druk bijvoorbeeld door overheidsingrijpen.

En zelfs als dit allemaal waar en terecht is en we steeds meer vanuit onszelf als individu dan vanuit ons als groep, als collectief redeneren, dan nog denk ik dat het noodzakelijk is om onze vereniging groot en gezond te houden en wel om de zorg voor ons pensioen.

In de bijeenkomst van Rayon Zuid West hield Guyot van Meer, ledenraadslid Zuid West en lid van de pensioencommissie een voordracht over de stand van zaken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Ook het Pensioen Fonds ING (PFI) staat voor een aantal zeer belangrijke beslissingen. Eén daarvan is of en zo ja op welke wijze conversie naar het nieuwe stelsel zal plaatsvinden. Voor ons als collectief maar ook voor elk van ons als individu van cruciaal belang. PFI is nog steeds één van de stabielste fondsen in Nederland, met een dekkingsgraad van boven de 140 (ver boven de vereisten van de toezichthouder) en een indexatie die nog steeds doorgevoerd kan worden. Praat u wel eens bijvoorbeeld met voormalig ambtenaren die hun pensioen van het ABP krijgen? Moet u eens doen, kunt u zien hoe goed wij het hebben en hoe goed er ook nu nog voor ons pensioen gezorgd wordt.

En nu waar het om gaat. Er zijn twee organen die in de onderhandelingen en dus in de uitkomsten van die onderhandelingen een zeer belangrijke rol spelen, de Pensioencommissie en het Verantwoordingsorgaan. In die organen zitten vertegenwoordigers van ons. En hoe groter en steviger we als vereniging zijn, hoe meer invloed we uit kunnen blijven oefenen.

Kortom: zelfs in een veel individualistischer wereld is het van groot belang onze krachten te blijven bundelen; om gebruik te kunnen blijven maken van de voordelen die ons geboden worden, om keuze te houden uit de veelheid van evenementen en excursies die voor ons georganiseerd worden maar zelfs als dat allemaal wat minder zou worden, om volwaardig gesprekspartner te blijven en invloed uit te kunnen blijven oefenen op de toekomst van ons pensioen.

Beste leden, doe aub uw best en probeer elk (minimaal) één nieuw lid te werven. Het helpt jullie en helpt ons als collectiviteit/als vereniging. Jullie kunnen het, ik weet het zeker!

Dank alvast.

Geschreven door : D.J. Van Gijzen

1000 Resterende tekens