enquetes

1 Evaluatie ledendag 30 mei

Op maandag 30 mei 2022 hebben wij onze VO-NN Ledendag gehouden. Of liever gezegd: gevierd na de afgelopen jaren van Corona, waarin evenementen werden uitgesteld! We zijn benieuwd hoe de leden die dag hebben ervaren. Door de dag te evalueren, hopen we te leren voor volgende jaren.

U heeft zich vooraf opgegeven, maar we hebben u niet mogen ontmoeten. Helaas valt in de administratie niet meer na te gaan wie zich wel en wie zich niet vooraf hebben afgemeld. Dat is een eerste punt van verbetering.

Daarnaast willen we graag uw mening weten over de opzet van de dag, de datum en de locatie.

We stellen het op prijs als u enkele minuten de tijd wilt nemen om een paar vragen te beantwoorden. U blijft daarbij niet anoniem. Dat biedt ons de kans om u eventueel nog nader contact met u op te nemen als we nog wat vragen hebben.

Alvast bedankt,

Kees Bruin en Wim van Elsacker,
namens het Bestuur, de Ledenraad en de Activiteitencommissie van VO-NN.

Deze vraag is verplicht.

Even wachten...

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.
Please enter a unique value for each answer.