Handen af van mijn pensioen...

Hebben jullie het bericht van het Pensioenfonds ING gelezen in de special van januari 2023 “Het nieuwe pensioenstelsel. Alles wat u wilt - en moet - weten”? In de bijlage stelt Angela van Leeuwen de terechte vraag of ze zich ongerust moet maken over de mogelijke overstap van het Fonds naar het nieuwe stelsel. Hasko van Dalen, pensioendeskundige bij uitstek, roept die vraag ook op in zijn (eerste) blog ( zie VO-NN site). En Hasko weet veel van pensioen, zeker veel meer dan ik.stopbord 250


Peter van Meel, uitvoerend bestuurder van ons ING Pensioenfonds, geeft antwoord op de vraag van Angela. Of beter gezegd, geen antwoord op haar vraag, vind ik. Datzelfde gebeurde ook al op de landelijke ledendag in Utracht van de VO-NN in 2022, toen hij een betoog hield over het nieuwe pensioenstelsel en de positie van PFI. Daar werden al zeer kritische vragen gesteld door een oud buitendienstmedewerker van het Fiscaal Juridisch Bureau van NN en pensioendeskundige, Hans van den Dries. Ook toen hield Peter van Meel zijn kruit nog droog. En waarom? Het standpunt van de meeste gepensioneerden is volgens mij glashelder.

Zij willen niet dat het Pensioenfonds van ING overgaat naar het nieuwe stelsel. Waarom blijft Peter van Meel dan zo vaag? Formeel zijn het de sociale partners die de zwaarste stem hebben of het Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe stelsel is zijn antwoord. Maar het Bestuur van het Pensioenfonds ING beslist. Daarbij weegt het oordeel van de deelnemers (en dus ook gepensioneerden) zwaar. Nou, zou ik zeggen, neem dan dat besluit.

De gepensioneerden willen NIET naar het nieuwe stelsel. In het nieuwe stelsel zou een mogelijke verhoging van het pensioen sneller mogelijk zijn, schrijft Peter van Meel aan Angela van Leeuwen. Ja, denk ik, maar een snellere verlaging is ook mogelijk. Dus meer risico’s voor de gepensioneerden, duidelijk. En willen wij dat? Nee dus. Waarom nu dan nog die die webinars en ronde tafelgesprekken die gepland staan?? Of is dat slechts voor de bühne? “U als deelnemer staat centraal, want we hebben het wel over uw pensioen”, schrijft Peter van Meel in zijn brochure. En die deelnemer heeft al duidelijk gesproken. Niet invaren in het nieuwe stelsel dus. Maar mijn theewater zegt dat het Bestuur van ons Pensioenfonds de facto al een afslag heeft gekozen op de pensioen rotonde. En daarom zeg ik opnieuw, en ik denk mede namens vele mede oud-collega’s die pensioen genieten: HANDEN AF VAN ONS PENSIOEN!!,

In het nieuwste VO-NN Magazine staat van onze Pensioen Commissie een helder overzicht van het nieuwe stelsel en wordt antwoord gegeven op een tiental vragen. Maar ook daar zie ik geen duidelijk standpunt van de Commissie. Zijn ze voor of tegen invaren in het nieuwe stelsel?


Zij vertegenwoordigen onze belangen. Dus zou ik daar ook zeggen. Biedt helderheid. Geef je mening.

Frits Boss
maart 2023

Authors

F.H. Boss

1000 Resterende tekens