Let op: actie is afgelopen!

Wat houdt, in het kort, de Leden werven leden actie in?

 • Jij hebt contact met een (oud) collega en je spreekt af dat hij of zij zich aanmeldt als lid van VO-NN. Jouw naam wordt op het digitale aanmeldingsformulier, te vinden op de site van VO-NN, vermeld.

Wij belonen dit op twee manieren:

 • jij krijgt 20 cadeaupunten, die aan het einde van een maand worden uitbetaald in de vorm van een keuzecadeaubon van 20 euro.
 • Ons nieuwe lid betaalt het 1e jaar geen contributie. Een voordeel van € 21,-

De competitie

 • Ons nieuwe lid kan na aanmelding zelf ook aan de actie meedoen.
 • Werf je meerdere nieuwe leden dan ontvang je ook voor het 2e, 3e en misschien wel 4e nieuwe lid weer cadeaupunten. Elk 5e nieuw lid levert je zelfs 50 extra cadeaupunten op.
 • Via een laddercompetitie houden wij bij welk lid erin slaagt de meeste nieuwe leden te werven en cadeaupunten te verdienen. Aan het eind van 2022 krijgen degenen die bovenaan de ladder staan als de nummers 1, 2 en 3 extra cadeaupunten. En je wordt op het podium geëerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2023.

De spelregels

De spelregels van onze Leden werven leden actie:

 • De actie loopt van 6 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
 • Het aanmelden van het nieuwe lid gebeurt digitaal op onze website. Op het aanmeldingsformulier vermeldt het nieuwe lid jouw naam. Staat er geen naam van een VO-NN lid bij, dan worden er geen punten toegekend.
 • Het nieuwe lid betaalt voor het 1e jaar geen contributie. Een voordeel van minimaal € 21 Hij/zij kan zelf direct na aanmelding meedoen met onze actie.
 • Ieder nieuw lid levert je 20 cadeaupunten (= € 20) op. Elk 5e lid dat door jou wordt geworven, levert 50 extra cadeaupunten op. Bij 5 nieuwe leden in totaal dus 150 ( 5x20 +50) cadeaupunten.
 • Aan het einde van een maand worden je verdiende cadeaupunten “uitbetaald”. Je ontvangt een zogenoemde Keuzecadeaubon
 • Wij houden via een laddercompetitie op onze website bij wie er tijdens de actieperiode in slaagt om de meeste leden te werven. Het totaal van de nieuw geworven leden en de door jou verdiende cadeaupunten worden op onze website bijgehouden. Je kunt zelf in de gaten houden wat je nog moet doen om hoger op de ladder te komen. Hoe hoger je komt, hoe mooier de prijzen die je zelf uit kunt kiezen.
 • Eindstand: de winnaar krijgt 300 cadeaupunten, degene die tweede wordt 200 cadeaupunten en nummer 3 krijgt er 100. Dit boven op de eerder opgebouwde punten. De winnaars worden ‘op het podium geëerd’ tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2023.
 • Begin 2023 vindt de verzilvering plaats van de nog niet “uitbetaalde” cadeaupunten. In de vorm van een Keuzecadeaubon ter waarde van het resterende aantal cadeaupunten.  
 • Aanmeldingen na 1 januari 2023 vallen buiten de actieperiode.

De stand van zaken...

Kees Bruin


Angela van leeuwen


Eduardus Pleijsier


Hans Korink


J. Kuijper


A.W. Van den Berg


John van Nuland


Tiny Muusz


Peter Biemans


William Brinkley


R.M.J. Houterman


Kees Poot


Servaas van Bijsterveld


Ad Verdoorn


Hasko van Dalen


Jan Lansbergen


Chris van Brink


Wim van Elsacker


Bert Danen


Maarten de Nerée tot Babberich


Johan Borkent


Jelle Smits


Gert Wouters


Wilco Ringeling


John van Nuland


Dick Bukman


Johan van der Wal


Joke Elzenaar


Frank Meijer


Arnie Been


Marco van Nierop


Frans Gransjean


Frits Boss


A.G. Beijen


J. Donia


B. Schoenmaker


Paul de Widt