Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

VO-NN | Je Zorgverzekering in 2023

VO-NN | Je Zorgverzekering in 2023


Je Zorgverzekering in 2023.


Wijzigingen in je ONVZ- of Zilveren Kruis-zorgverzekering aanbrengen.

Wij willen je erop attenderen dat je nog de gehele maand januari bepaalde wijzigingen (zoals een aanpassing van het eigen risico of de aanvullende verzekeringen) kunt aanbrengen in je gekozen Zorgverzekering van ONVZ of Zilveren Kruis.
Wat nog wel of niet meer aangepast kan worden verschilt per Zorgverzekeraar.

Mocht je nog een aanpassing willen doen, bekijk dan de specifieke informatie op ONVZ.nl of Zilverenkruis.nl. Je kunt ook direct inloggen op MijnONVZ of Mijn Zilveren Kruis.

Geef mogelijke wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan ONVZ of ZK, maar uiterlijk op 31 januari a.s. Deze eventuele wijzigingen gaan dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in.Verzekeringsdoelgroep oud-medewerkers.

Een aantal leden hebben ons recent gemaild dat zij geconstateerd hebben dat ze nog aan het zogenaamde Loyaal-contract van ONVZ, Nationale-Nederlanden Zorgverzekering (vo-nn) of OHRA(vo-nn) deelnemen terwijl ze inmiddels wel pensioen ontvangen van het ING Pensioenfonds/CDC Pensioenfonds.
Voor nog niet gepensioneerden geldt namelijk bij deze verzekeraars een lager kortingspercentage op hun aanvullende verzekeringen dan in het contract voor gepensioneerden.

 

In eerste instantie hebben deze leden terecht contact gezocht met hun zorgverzekeraar (in dit geval ONVZ), maar die heeft aangegeven dat de zorgverzekeraars geen signaal van het ING Pensioenfonds (of bijvoorbeeld van je voormalige werkgever) krijgt wanneer een verzekerde met pensioen gaat. Ook uit privacy-overwegingen is dit wettelijk niet mogelijk.

De enige die dat signaal kan afgeven, is dus de verzekerde zelf!

 

Vanuit VO-ING/VO-NN is door de Commissie SEB de afgelopen jaren nadrukkelijk gecommuniceerd (via Nieuwsbrieven, op de websites en Webinars) dat er bij elke genoemde zorgverzekeraars verschillende kortingspercentages gelden voor gepensioneerden en nog-niet-gepensioneerden. Het is aan elk lid om op basis van deze informatie de goede keuzes te maken en beslissingen te nemen. 

 

Mocht je dus reeds pensioen ontvangen van ING Pensioenfonds en/of van het CDC Pensioenfonds of gaat dit de komende tijd ontvangen en je hebt een collectieve zorgverzekering bij ONVZ, Nationale-Nederlanden Zorgverzekering (vo-nn) of OHRA (vo-nn) neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Door een bewijsstuk van pensioenontvangst mee te sturen, word je overgeheveld naar het gepensioneerdencontract (met de bijbehorende hogere korting). Dit kan ook tijdens het gehele jaar door per de eerste van de maand.


Commissie SEB, 10 januari 2023Vereniging Oud Medewerkers Nationale Nederlanden (VO-NN)

Secretariaat:

Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

E-mail: info@vo-nn.nl

Telefoon 035 – 631 2166