­
back24 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
back23 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
back3 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
back25 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group
Slider

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-NN een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp.

Daarom zijn er - naast de regio's - drie vaste commissies ingesteld:

Commissie
Ledenbinding

Werkgebied

 • Magazine VO-NN Belang
 • Websites VO-NN
 • Nieuwsbrieven
 • Ledenwerving door middel van publicaties en mailings.
 • Ondersteuning Algemeen Bestuur bij contacten met de media.
 • Advisering aan de regiobesturen op het gebied van communicatie, public relations en het organiseren van bijeenkomsten.

Commissie
Pensioenen

Werkgebied

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling ING (Bestuur PFI en Deelnemersraad)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van de ING, met daarbij het accent op de positie van de gepensioneerden.
 • Volgen wetgeving op pensioengebied

Commissie
Sociaal-Economisch Belang

Werkgebied

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein

 

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Commissies VO-NN
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN

Slider
­