nwrddrie      vonn nieuwjr2  

De belangstelling voor de bijeenkomst in Rotterdam was groot. Ca. 325 leden (incl. partners) hadden zich aangemeld en dat betekende dat we een wachtlijst moesten aanleggen omdat 300 bezoekers echt het maximum was. Uiteindelijk (na veel afzeggingen wegens ziekte) konden we ca. 260 bezoekers verwelkomen.


De bijeenkomst was georganiseerd door de Projectgroep Activiteiten VO-NN. Deze projectgroep bestaat momenteel uit vijf leden: Niek Hakvoort (voorzitter), Ton van Dijk, Barend Luksen, Hillard van der Steeg en Dick de Wee. Alle vijf voormalige (regio) bestuursleden VSI en vier van de vijf lid van de ledenraad VO-NN. (Waar blijft het vers bloed?)

Op 11 januari vond de eerste nieuwjaarsbijeenkomst van VO-NN plaats. De locatie Partycentrum Lommerrijk in Rotterdam-Hillegersberg was bij velen niet onbekendnwrdvijf omdat de VSI regio Rotterdam-Zeeland daar veelal drie keer per jaar haar bijeenkomsten hield. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in de omgeving van Ede/Arnhem ook een nieuwjaarsbijeenkomst zou worden gehouden, maar hiervoor bleek te weinig belangstelling. Op 5 januari was hier al een andere bijeenkomst van oud-medewerkers RVS, VV en NN (zie foto hierboven) die elkaar drie keer per jaar ontmoeten in Ede. Een volgende keer kijken of we wellicht iets kunnen combineren.

nwrdtweeOm 14.45 uur, nadat iedereen bij binnenkomst voorzien was van een kopje koffie/thee en daarna ook de bar was geopend voor andere drankjes, opende Niek Hakvoort als voorzitter van de projectgroep de bijeenkomst. In zijn welkomstwoord noemde hij al een aantal plannen voor activiteiten/ bijeenkomsten te houden in 2017. Enkele van deze plannen die momenteel nader worden uitgewerkt zijn:
* Zeiltocht vanuit Lelystad met drie grote zeilschepen op 7 juni.
* Bezoek eiland Tiengemeten en rondleiding RDM/Heiplaat op 5 juli met eventuele herhaling
* Dagtocht naar de Koninklijke Marine in Den Helder op 9 mei met eventuele herhaling.
Andere regionaal gespreide activiteiten zitten ook in de planning. Communicatie hierover vindt binnenkort plaats.

nwrddrie

Daarna was het woord aan Jacqueline Alders, vicevoorzitter van VO-NN. Jacqueline blikte terug op de start van VO-NN in 2016 waarin een nieuw bestuur moest worden gekozen en ook verkiezingen voor de nieuw in te stellen ledenraad zijn gehouden. Meer dan 50% van de leden heeft voor deze verkiezingen zijn/haar stem uitgebracht. Een bijzonder hoog percentage waaruit mag worden afgeleid dat de vereniging leeft!

Dit bleek ook uit de grote opkomst in Utrecht op 30 november voor de kick-off bijeenkomst waarop het nieuwe bestuur alsmede de eerste contouren van het beleidsplan 2017 werden gepresenteerd. De laatste nog openstaande functie in het bestuur is zeer recent ingevuld. Jacqueline kon met groot genoegen Dolf Santbulte naar voren roepen en stelde hem voor als de nieuwe secretaris van de vereniging.

Speciale aandacht vroeg Jacqueline vervolgens aan alle aanwezigen om vooral nieuwe leden te werven. De doelstelling is dat de vereniging over drie jaar 4.000 leden heeft (nu iets meer dan 3.000). Als een echte schooljuffrouw gaf zij de aanwezige leden als huiswerkopdracht mee dat ieder aanwezig lid de komende maand minimaal 1 nieuw lid aanbrengt. Met andere woorden: allemaal aan het werk!

nwrdvierToen was het tijd voor gezellig bijpraten, herinneringen ophalen, nieuwe contacten leggen, etc. Dit alles onder het genot van de nodige (gratis) drankjes en hapjes. Pas om 17.00 uur vertrokken, na enige aandrang, de laatste gasten. Uit de reacties mochten we opmaken dat deze eerste nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl zeer positief is ervaren en dat men uitkijkt naar de andere activiteiten/bijeenkomsten die dit jaar zullen worden georganiseerd.

Hillard van der Steeg

­