Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING is verheugd u te kunnen informeren dat per 1 januari 2018 een volledige toeslag (indexatie) van 1,34% wordt verleend aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers).

Achtergrond besluit

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het percentage van de afgeleide consumentenprijsindex (prijsinflatie) van 1,34% over de periode oktober 2016-oktober 2017. Daarop heeft het Algemeen Bestuur aan de hand van toeslagstaffel 2017 en de gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober 2017 besloten om toeslag te verlenen ter hoogte van de volledige prijsinflatie. Volgens de toeslagstaffel 2017 kan toeslag worden verleend als de gemiddelde reële dekkingsgraad hoger is dan 88%. De gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober was met 94,4% ruimschoots hoger.

Brief

Volgt uw pensioen de prijsindex? Dan ontvangt u in januari een brief over uw toeslag. Pensioengerechtigden ontvangen bovendien uiterlijk op 23 januari 2018 de betaalspecificatie met het verhoogde maandbedrag.

Besluit toeslagverlening loonindex

Eerder dit jaar besloot het Bestuur al tot toeslagverlening voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die de algemene salarisverhoging volgens de cao van NN Group of ING Bank volgen, respectievelijk per 1 april en 1 september 2017. Hiermee heeft Pensioenfonds ING alle pensioenen van alle deelnemers in 2017 volledig verhoogd. Op deze website vindt u een overzicht van toeslagverleningen over de afgelopen tien jaar.

Voorwaardelijk

Toeslagverlening is voorwaardelijk. het Bestuur besluit elk jaar opnieuw op basis van de financiële positie van het Fonds of er een toeslag wordt verleend en zo ja, hoe hoog deze is. Een eerder toegekende verhoging geeft niet vanzelfsprekend recht op verhogingen in de toekomst.

­