Rectificatie: Oproep kandidaten Verantwoordingsorgaan PFI in VO-ING- en VO-NN-belang van december 2017
In de oproep om zich kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan PFI op blz 11 van VO-ING- en VO-NN-belang is een fout geslopen. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen konden tot 28 november zich kandidaat stellen voor de verenigingen via de stichting Bovom. Deze mogelijkheid is inmiddels gesloten. Maar ook zonder steun van de verenigingen kan men zich op persoonlijke titel kandidaat stellen. Dat kan tot 15 januari maar dan dient men zich op de site bij het Pensioenfonds ING aan te melden. Kandidaten dienen zich dan tot Marc Kubben te wenden.

­