Laten we beginnen met alle leden die hun drie stemmen hebben uitgebracht op de kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING (PFI) hiervoor hartelijk te bedanken en de gekozen kandidaten van harte te feliciteren.De uitslag van de verkiezing laat zien dat dankzij de stemmen van onze leden 'onze kandidaten' het uitstekend hebben gedaan. Van de 5 gekozen kandidaten in de geleding Pensioengerechtigden zijn er 4 door ons voorgedragen en door uw stemmen gekozen.

In de geleding pensioengerechtigden worden vier plaatsen ingenomen door kandidaten die door ons zijn voorgedragen, dus namens de pensioengerechtigden van VO-ING en VO-NN. Het zijn:  
•        Peter Barneveld (Pensioengerechtigden, ING)
•        Anita van Oss (Pensioengerechtigden, ING)
•        Klaas Schuijt (Pensioengerechtigden, ING)
•        Hans Zuidema (Pensioengerechtigden, NN)
Daarnaast is Ron van Alphen (Pensioengerechtigden, NN) gekozen die was voorgedragen door Vakbond “De Unie”

Het nieuwe VO bestaat naast de hierboven genoemden nog uit:
•        Willem Steenhoven (namens werkgever ING)
•        Muriël Freriksen (namens werkgever NN)
•        Femke Schep (Deelnemers, ING)
•        Jenny Drost (Deelnemers, ING)
•        Renée Schellekens (Deelnemers, NN)

Leden kunnen op de website van het PFI de profielen van alle gekozen leden van het VO (gepensioneerden en actieven) nalezen.

Wij willen alle gekozen kandidaten alvast van harte gelukwensen met hun verkiezing en succes toewensen in hun verantwoordelijke rol. We rekenen op een goede samenwerking met de Pensioencommissie van onze beide verenigingen.

Age Knossen, voorzitter VO-ING
Ferdi Jonkman, voorzitter VO-NN

­