Op maandagmiddag 28 mei j.1. vond een ledenbijeenkomst plaars in Noord bij Van der Valk in Assen.
Aanwezig waren een 30 tal oud collega's, met enkele partners,VO-NN voorzitter Ferdi Jonkman en ledenraadslid Frits Boss.

 

Na een korte inleiding van Ferdi Jonkman over de huidige stand van zaken binnen onze vereniging ontstond een levendige en positief kritische discussie over de koers die de VO-NN moet varen voor de leden in Noord om de vereniging weer een nieuwe impuls te geven en vooral ook om het ledenaantal te vergroten.
Binnen de vergadering waren ook een aantal niet VO-NN leden uitgenodigd, die ook een positieve bijdrage aan de diverse onderwerpen gaven.
Opvallend daarbij was bovendien dat enkele niet leden aangaven helemaal niet op de hoogte te zijn van het bestaan van onze vereniging! Het punt van een goede communicatie naar voormalige NN'ers, bij het einde van het dienstverband, werd nog eens nadrukkelijk onderstreept.
Bijzonder was dat enkele aanwezigen zich spontaan aanmelden voor een actie om het ledenaantal in Noord te vergroten, onder hàt motto: leden werven leden. Nadrukkelijk werd nog aandacht gewaagd voor de VO-NN site (www.vo-nn.nl). Zowel leden als niet-leden vinden hierop veel informatie terug. Kennelijk wordt van de site nog te weinig gebruikt gemaakt. Nieuwe ieden kunnen zich via de site ook aanmelden als lid. Uitvoerig werd stilgestaan bij:
 

L) belangenbehartiging, met name op het punt van onze pensioenrechten

2) sociale events
 

Nagedacht zal worden over een mogelijke nieuwe bijeenkomst in Noord in het najaar met een spreker over een interessant onderwerp en geïnventariseerd zal worden de belangstelling voor een mogelijke Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden in Noord.
Vanuit het bestuur van de VO-NN is hiervoor een budget beschikbaar gesteld.
Al met al een geslaagde en geanimeerde bijeenkomst die eindigde met een drankje en hapje aan het einde van deze (warme) dag, waarbij diverse leden weer eens gezellig konden bijpraten.

Met vriendelijke groet,
Frits Boss
Ledenraadslid VO-NN
­