­
foto2.jpeg
back24 Zorgverzekering 2020
back23 Zorgverzekering 2020
back3 Zorgverzekering 2020
back25 Zorgverzekering 2020
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Zorgverzekering 2020
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

ONVZ 2020

Als gepensioneerd oud NN’er kunt u deelnemen aan het werkgeverscollectief van NN Group. U ontvangt 5% korting op de premie van de Basisverzekering en 25% korting op de premie van de aanvullende verzekeringen.

Bent u een nog niet gepensioneerd oud-medewerker van NN met opgebouwde pensioenrechten in het ING Pensioenfonds of in het NN CDC Fonds, dan kunt u deelnemen in de collectiviteit NN Group Loyaal. U ontvangt 5% korting op de premie van de basisverzekering en 7% op de premie van de aanvullende verzekeringen.

 • BASISVERZEKERING MET VRIJE ZORGKEUZE: een restitutieverzekering met vrije keuze voor onder andere huisarts, specialist, ziekenhuis en de kosten van de meeste medicijnen. Behandelingen worden bij ONVZ vergoed tot wat wettelijk is toegestaan.

 • AANVULLENDE VERZEKERINGEN: een aanvulling op de Basisverzekering. Met een aanvullende verzekering van ONVZ kunt u meer zorg vergoed krijgen. U kiest uit 6 aanvullende verzekeringen. Van Startfit (beperkt) tot Superfit (een van de meest uitgebreide aanvullende pakketten van Nederland).

Deze aanvullende verzekeringen bevatten onder andere fysiotherapie (let op het maximale aantal behandelingen voor manuele therapie), mantelzorgondersteuning en vervangende mantelzorg, preventiecursussen, brillen en lenzen en dieetadvisering. De hoogte van de premie is en de vergoedingen zijn afhankelijk van het gekozen pakket.
Vanaf Topfit (gepensioneerden) of Optifit (nog niet gepensioneerden )moet u gezondheidsvragen beantwoorden om te beoordelen of acceptatie mogelijk is.

 • TANDARTSVERZEKERINGEN: ONVZ heeft vijf tandartsverzekeringen. Tandfit Preventief is de eerste volledig op preventie gerichte tandartsverzekering. Tandfit A tot en met Tandfit D zijn de andere tandartsverzekeringen. Vanaf Tandfit C (gepensioneerden) of Tandfit B (nog niet gepensioneerden) moet u gezondheidsvragen beantwoorden om te beoordelen of acceptatie mogelijk is.


Meer zorg maar dan anders

WERELDFIT

 • is een uitgebreide verzekering voor onverwachte en spoedeisende zorg in het buitenland.
 • Planbare zorg in Duitsland en België valt ook onder de dekking. Handig als u in Nederland lang moet wachten.
 • Met Wereldfit is uw zorg in het buitenland goed geregeld en verzekerd. Wilt u ook verzekerd zijn voor zaken als bagage, hobby- /sportuitrusting of annulering van uw reis dan doet u er goed aan om uw reisverzekering aan te houden. U kunt overwegen om, als dat mogelijk is, de moduul medische (of geneeskundige) kosten van uw reisverzekering af te halen. Er zijn reisverzekeraars die uw verplichte (en soms ook) vrijwillige eigen risico van de Basisverzekering vergoeden. Wereldfit doet dit niet.
 • Stel voor uzelf vast of de Wereldfit dekking in uw situatie nuttig of noodzakelijk is.

OntzorgPlus

 • is een (nieuwe) aanvullende verzekering die hulp biedt bij noodsituaties. Regelhulp nadat u te horen heeft gekregen dat u een ernstige aandoening hebt of nadat u een ernstig ongeval heeft gehad.
 • OntzorgPlus biedt ook dekking voor veel voorkomende kosten in noodsituaties.
 • Voorbeelden van zaken die onder de dekking van OntzorgPlus vallen zijn: tijdelijke extra zorg thuis bij noodsituaties, zorgdiensten en aanvullende zorg bij kanker.
 • Let op: OntzorgPlus is een product dat minder of niet geschikt is voor leden die de leeftijdsgrens van 70 jaar naderen of ouder zijn dan 70 jaar. In de polisvoorwaarden wordt namelijk bij het begrip aandoeningen en bij de dekking aanpassingen in huis en vervoer bij blijvende invaliditeit na een ernstig ongeval, een leeftijdsgrens van 70 jaar gehanteerd.
 • Alle informatie over OntzorgPlus leest u hier.

DE ZORGCONSULENT: UW GIDS IN ZORG

 • De ZorgConsulenten hebben medische kennis en kennen het zorgveld. Zij gidsen u deskundig van vraag naar antwoord.
 • U kunt de ZorgConsulent onder andere benaderen over wachtlijstbemiddeling, voorlichting over preventiecursussen, gezond leven en bewegen. Ook kunnen zij helpen bij de voorbereiding van een gesprek met uw arts.
 • De ZorgConsulenten van ONVZ bieden de mantelzorger ondersteuning. Zij kunnen de mantelzorger helpen om in balans te blijven. Zij bieden een luisterend oor en denken mee over oplossingen.

Oversluiten:

 • Loopt uw zorgverzekering op individuele basis of in een andere collectiviteit al bij ONVZ, dan kunt u, als gepensioneerde, deze polis via MijnONVZ oversluiten naar de collectiviteit van NN Group. Het collectiviteitsnummer is 9497.
 • Dat geldt ook wanneer uw polis in de NN Group Loyaal collectiviteit loopt en u met pensioen gaat. U kunt dan verder, met een hogere korting voor de aanvullende verzekeringen, in het werkgeverscollectief.
 • ONVZ kan u vragen om aan te tonen dat u een pensioenuitkering krijgt of rechten hebt opgebouwd in het ING Pensioenfonds / het NN CDC fonds.


MEER INFORMATIE EN PREMIES? Op de website van ONVZ vindt u alle informatie.

 • Bent u gepensioneerd dan klikt u hier
 • Bent u een nog niet gepensioneerd oud-medewerker met opgebouwde pensioenrechten bij het ING Pensioenfonds of in het NN CDC Fonds, dan klikt u hier

Telefonisch bereikt u ONVZ onder telefoonnummer 030 – 639 62 22


 

NATIONALE-NEDERLANDEN ZORG 2020

Zowel gepensioneerden als oud-medewerkers van NN Group, die nog niet gepensioneerd zijn, kunnen met korting op de premie gebruik maken van het prima aanbod van Nationale-Nederlanden Zorg. De korting op de premie van de Basisverzekering is 5%. De korting op de premies van de aanvullende verzekeringen is voor gepensioneerden tot 26% en voor oud-medewerkers, die nog niet met pensioen zijn, tot 20%. Voor dit collectieve contract zijn extra dekkingen van toepassing zoals een gezondheidscheck, een online leefstijl coach, extra dekking voor fysiotherapie, support door een Mantelzorgmakelaar etc. Deze extra dekkingen gelden voor alle categorieën (inactieven, gepensioneerden etc).

DE VOORDELEN VAN NATIONALE-NEDERLANDEN

 • 100% vrije zorgkeuze
 • Module FIT: als verzekerde in de collectiviteit van NN Group kunt u gebruik maken van de gratis module FIT. Deze module vergoedt gezondheidscursussen en beweegprogramma’s, algemene preventieve- en arbeidsgerelateerde onderzoeken en sportmedisch advies.
 • Mantelzorg: recht op twee weken mantelzorg. De mantelzorgspecialisten van Nationale-Nederlanden staan klaar voor vragen, advies en begeleiding. Zo kunt u ondermeer gebruik maken van een mantelzorgcursus.
 • Best Doctors: krijg extra medisch advies van de beste specialist wereldwijd.
 • De gezondheidslijn en Vraag de dokter app: 24 uur per dag, zeven dagen per week een team van verpleegkundigen bereikbaar voor vragen.
 • De SkinVision app: eenvoudig gratis en vrijblijvend verdachte plekjes op je huid scannen en voor advies voorleggen. Dit kosten van dit advies komen niet ten laste van het eigen risico.


DE BASISVERZEKERING

Nationale-Nederlanden wil dat u de regie heeft over uw eigen zorg. Daarom hebt u met de restitutieverzekering van Nationale-Nederlanden vrije zorgkeuze. U bepaalt zelf naar welk ziekenhuis en welke arts u gaat.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN:

 • Vijf pakketten: Start, Extra, Compleet, Comfort en Combi. Belangrijk om te weten is dat voor deze verzekeringen geen medische waarborgen worden gevraagd. Kiest u voor Combi, dan hoeft u geen aparte tandartsverzekering af te sluiten.
 • In de aanvullende verzekeringen vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, eigen bijdragen hulpmiddelen basisverzekering, mantelzorg en brillen. De verzekerde bedragen zijn afhankelijk van het pakket waarvoor u kiest.

AANVULLENDE TANDENGAAF VERZEKERING met vier mogelijkheden: een keuze uit 100% vergoeding tot €250, €500, €1000 en €1500. Voor de laatste twee opties kan een tandartsverklaring worden gevraagd.

Extra gratis dekkingen: Als gepensioneerd medewerker van NN profiteer je naast kortingen en de gratis module Fit, ook van extra dekkingen op fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en orthodontie in de aanvullende verzekeringen, Start, Extra, Compleet en Comfort. Zie de opsomming op de webpagina van Nationale-Nederlanden. U leest de informatie hier.


GOED TE WETEN:

MEER INFORMATIE OF UW PREMIE BEREKENEN?

Dat kan online HIER. In de collectiviteitenzoeker tikt u Nationale-Nederlanden in en u klikt op Nationale-Nederlanden (Gepensioneerden) of Nationale-Nederlanden (In-actieven). U kunt vervolgens kiezen voor “toon regeling” (voor alle informatie) of “bereken premie”.

Oversluiten: bent u al verzekerd bij Nationale-Nederlanden, dan kunt u de overstap naar de collectiviteit regelen via Mijn NN Zorgverzekering.

CONTACT MET NATIONALE-NEDERLANDEN ZORGVERZEKERING

Bel 026 353 53 53 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Whatsapp is ook een mogelijkheid.ZILVEREN KRUIS 2020
VO-NN en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de VO-NN collectieve zorgverzekering. Eén die past bij uw situatie en met voordeel op de premie. U krijgt 3% korting op de premie van de Basisverzekering en 10% korting op de premies van alle aanvullende verzekeringen en het Extra Vitaal Pakket.

DE BASISVERZEKERING van Zilveren Kruis kent een drietal mogelijkheden:

 • DE BASIS ZEKER: een naturaverzekering, een vorm die ONVZ en Nationale-Nederlanden niet kennen, met ruime keuze uit gecontracteerde zorgverleners. U krijgt 100% vergoed bij alle gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners. Kijk op de Zorgzoeker of uw ziekenhuis of zorgverlener gecontracteerd is. Kiest u voor een niet gecontracteerde zorgverlener dan krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis heeft ingekocht.
 • BASIS EXCLUSIEF: restitutiepolis met volledige keuzevrijheid uit alle ziekenhuizen en zorgverleners in Nederland en 100% vergoeding tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief.
 • BASIS BUDGET: een naturaverzekering met een lagere premie. U kunt terecht bij een beperkt aantal ziekenhuizen en bij bijna alle zorgverleners. De vergoeding is gelijk aan die van de Basis Zeker dekking. Zie de tekst hierboven.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

 • Zilveren Kruis biedt u veel mogelijkheden. Vijf aanvullende verzekeringen en vijf tandartsverzekeringen. In de Vergoedingenwijzer 2020 op de site van Zilveren Kruis kunt u ze met elkaar vergelijken en zien wat het beste bij u past.
 • U wordt bijna altijd zonder medische beoordeling geaccepteerd. Voor de aanvullende tandartsverzekering met 3 en 4 sterren geldt een medische acceptatie.
 • Naast bijvoorbeeld fysiotherapie (let op de beperking voor manuele therapie) en alternatieve geneeswijzen is bij Zilveren Kruis spoedeisende hulp in het buitenland standaard onderdeel van de aanvullende verzekering.
 • Mantelzorg: De zorgcoach van Zilveren Kruis denkt graag met u mee over hoe mantelzorg past in uw eigen leven.
  Vanaf Aanvullend 2 sterren kunt u een beroep doen op mantelzorgvergoeding. Deze vergoeding voor mantelzorg is breed inzetbaar: niet alleen voor de mantelzorg, maar ook voor degene die mantelzorg ontvangt.
 • Extra gratis dekking voor leden van VO-NN wanneer u kiest voor een aanvullende dekking (AV 1 tot en met AV 4):
  - € 100 per jaar voor online zelfhulp bij psychische klachten (Mirro)
  - € 100 per jaar voor mindfulness training
  - € 50 voor een online Slaapcursus


Extra Vitaal Pakket:

VO-NN en Zilveren Kruis werken samen aan uw gezondheid. Extra Vitaal kent een uitgebreid pakket vergoedingen. Gericht op preventie, zelfredzaamheid en het versterken van uw vitaliteit. Extra Vitaal kent bijvoorbeeld vergoedingen voor een Persoonlijke Gezondheidscheck, extra mantelzorgbudget en een valpreventiecursus. Alle informatie over het Extra Vitaal Pakket leest u hier.


HULP VAN DE ZORGCOACH
Een persoonlijke Zorgcoach begeleidt en helpt u bij het aanvragen en regelen van de beste zorg. Bij welk ziekenhuis kunt u met uw specifieke klacht het beste en snelste terecht? De Zorgcoach kan u ook helpen bij het vinden van een arts voor een second opinion of het regelen van wijkverpleegkundige hulp.


OVERSLUITEN: U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis? Via Mijn Zilveren Kruis kunt u uw verzekering eenvoudig oversluiten naar de collectieve VO-ING / VO-NN verzekering. Het collectiviteitsnummer is 207082072.


Contact met Zilveren Kruis: nieuw is dat wij met Zilveren Kruis hebben afgesproken dat u rechtstreeks met de deskundige medewerkers van Klantenservice Zilveren Kruis kunt bellen.


Wilt u uw premie berekenen of een offerte aanvragen dan klikt u hier. U komt dan op de speciale VO-NN webpagina bij Zilveren Kruis. Liever telefonisch contact? Bel dan met Klantenservice: 071 – 751 00 52. Vertel dat u informatie wilt over de collectieve VO-ING en VO-NN zorgverzekering.


Versie 20 april 2020

 

 

 

­