Nederland kent sinds 1 januari 2020 een nieuwe nationale organisatie voor gepensioneerden. De naam van de nieuwe organisatie is ‘Koepel Gepensioneerden’.
De organisatie is ontstaan door de fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten.

De Koepel fungeert o.a. als klankbord voor de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord o.l.v. Minister Koolmees en is sinds kort ook betrokken bij de vooroverleggen van deskundigen bij uit te brengen SER-adviezen.

Ook onze vereniging VO-NN is lid van de Koepel Gepensioneerden. Belangenbehartiging is immers een belangrijke doelstelling van VO-NN. Ons lidmaatschap stelt ons in staat mee te denken over en invloed uit te oefenen op onderwerpen als pensioenen, zorg, welzijn en wonen.

Onze vertegenwoordiging bij de Koepel Gepensioneerden wordt verzorgd door het Bestuur en door de Commissie SEB (Sociaal Economische Belangen).

Voor informatie kunt u terecht op de website van KG: www.koepelgepensioneerden.nl

Commissie SEB
Hans Korink

­