Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

foto2.jpeg

Nieuwsbrief uitslag Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022

Wij hebben van het bestuur van het Pensioenfonds ING (PFI) de definitieve uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan 2022 binnen.
Vandaag wordt door PFI de volledige uitslag bekendgemaakt en de namen van zowel de gekozen leden (per 1 juli a.s.) uit de actieven als uit de gepensioneerden/gewezen deelnemers.

Voor onze leden is het uiteraard interessant welke kandidaten die wij hebben voorgedragen en waarvan wij gevraagd hebben uw stem daarop uit te brengen de eindstreep hebben gehaald.

Hieronder hun namen en foto’s

nnversie 2


Wij zijn bijzonder verheugd dat van de 6 beschikbare zetels (4 voor gepensioneerden en 2 voor gewezen deelnemers) er 4 door onze verenigingen zijn voorgesteld en gekozen.Wij zijn bijzonder verheugd dat van de 6 beschikbare zetels (4 voor gepensioneerden en 2 voor gewezen deelnemers) er 4 door onze verenigingen zijn voorgesteld en gekozen.

Het is namens VO-NN Ron van Alphen en namens VO-ING Esther Grondijs, Anita van Oss, en José Schoel.
Daarnaast zijn gekozen: Mirella Visser die zich als onafhankelijk kandidaat had aangemeld maar die ook lid is van VO-NN en Aad Kant, die zich ook als onafhankelijk kandidaat had aangemeld maar tevens lis is van VO-NN en actief in de Ledenraad.

Wij zijn bijzonder trots dat alle kandidaten in de geleding gepensioneerden en gewezen deelnemers lid zijn van VO-NN of VO-ING. Wat mij betreft een 100% score.

Bovendien is de verdeling man/vrouw en ING/NN ook in evenwicht. Het kan haast niet idealer…..
Onze hartelijke gelukwensen voor alle gekozen kandidaten en wij zien uit naar een goede en vruchtbare samenwerking ten behoeve van alle leden van de beide verenigingen.

Tenslotte willen we alle door ons voorgestelde kandidaten, ook zij die niet gekozen zijn bedanken dat zij zich via de verenigingen wilden kandideren. Wij hopen dat zij ook in de toekomst beschikbaar blijven ten behoeve van de (pensioen)belangen van de leden van onze beide verenigingen.

Dick Bukman, voorzitter VO-NN

 


Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN