­
back24 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
back23 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
back3 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
back25 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group
Slider

Het bestuur van de VO-NN wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten bestuur VO-NN

  • Behartigen van de pensioenbelangen van de leden bij de diverse pensioenfondsen.
  • Versterking ledenwerving en -binding.
  • Behartigen van de sociaal-economische belangen van de leden (o.a. collectieve verzekeringscontracten en personeelscondities).
  • Informatie en voorlichting, via diverse communicatiekanalen (bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website).
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle rayons van VO-NN, zodat leden elkaar kunnen ontmoeten.

 

Voorzitter: Ferdi Jonkman
Vice-voorzitter: RenĂ© Labordus 
Secretaris: Dolf Santbulte
Penningmeester: Rob Remmerswaal
Lid / evenementen Niek Hakvoort
   

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Bestuur
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN

Slider
­