Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

foto2.jpeg

Missie VO-NN

VO-NN is een belangenbehartiger voor gepensioneerden van NN en voor medewerkers en nog niet gepensioneerde oud-medewerkers van NN vanaf 50 jaar. Dat geldt voor het behartigen van de belangen op pensioengebied, maar ook voor een passend aanbod op (zorg) verzekeringsgebied. Daarnaast biedt VO-NN haar leden een platform waar ze elkaar kunnen vinden en ontmoeten en zorgt zij ervoor dat de leden geïnformeerd worden over de oud-werkgever NN. 

Hoe vullen wij dat als vereniging in? Hieronder een paar voorbeelden:

  • Ieder kwartaal verschijnt het VO-NN Magazine: informatie en voorlichting aan de leden. In dat kader organiseren wij ook webinars en bijeenkomsten en versturen wij  nieuwsbrieven;
  • Wij organiseren excursies en andere activiteiten in alle rayons van VO-NN, waarbij je op een ontspannen manier contact kunt hebben met (oud) collega’s;
  • Wij bevorderen het onderling contact tussen de leden en stimuleren de leden om elkaar, waar nodig, met raad en daad bij te staan;
  • Het bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van onze oud-werkgever Nationale-Nederlanden;
  • Wij hebben regelmatig contact met het bestuur van de pensioenfondsen en het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ING;
  • Wij maken afspraken over collectieve verzekeringen en hebben daarover jaarlijks contact met ONVZ, NN Schade- en Zorgverzekering, Zilveren Kruis en RISK Direct;
  • Wij zijn lid van Koepel Gepensioneerden. Dit om samen met veel andere verenigingen van gepensioneerden, landelijk de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, zorg, wonen en welzijn te waarborgen.

Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN