­
foto2.jpeg
back24 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Doel van de vereniging
back23 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Doel van de vereniging
back3 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Doel van de vereniging
back25 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Doel van de vereniging
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Doel van de vereniging
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

In de statuten hebben wij formeel vastgelegd wat het doel van de vereniging is:

  • Het behartigen van de sociaaleconomische belangen van leden en potentiële leden in hun positie als belanghebbende bij een pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar;
  • Het bevorderen van het welzijn van de leden door het organiseren van vormende en ontspannende activiteiten.
  • Het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het stimuleren van de leden om elkaar, waar nodig, met raad en daad bij te staan;

Hoe vullen wij dat als vereniging in? Hieronder een paar voorbeelden:

  • Ieder kwartaal verschijnt VO-Belang: informatie en voorlichting aan de leden. In dat kader versturen wij ook nieuwsbrieven;
  • Wij organiseren excursies en andere activiteiten, waarbij je op een ontspannen manier contact kunt hebben met (oud) collega’s;
  • Het bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van onze oud-werkgever Nationale-Nederlanden.
  • Wij hebben regelmatig contact met het bestuur van de pensioenfondsen en het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ING;
  • Wij maken afspraken over collectieve verzekeringen en hebben daarover wij jaarlijks contact met ONVZ, NN Schade- en Zorgverzekering, Zilveren Kruis en RISK Direct;
  • Wij zijn lid van Koepel Gepensioneerden. Dit om samen met veel andere verenigingen van gepensioneerden, landelijk de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, zorg, wonen en welzijn waarborgen.
­