Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Vacatures


Profiel Lid Commissie Sociaal Economische Belangen(SEB)

 1. Algemeen

De commissie SEB behartigt de belangen van de leden van VO-ING en VO-NN op sociaal en economisch gebied. De commissie rapporteert aan de besturen van de verenigingen VO-ING en VO-NN.
De aandachtsgebieden van de commissie zijn: Personeelsfaciliteiten, Collectieve Verzekeringen, Zorg, Welzijn en Wonen, Koepelorganisatie/ Samenwerkingsverbanden, Sociale en Fiscale wetgeving, Vragen en Klachtenbehandeling etc.
De focus van de commissie is voornamelijk gericht op het realiseren van concrete doelstellingen/activiteiten ten behoeve van de leden.
De commissie bestaat uit 4/6 leden inclusief de Voorzitter.

 1. Profiel
 • Signaleert ontwikkelingen op sociaal economisch gebied die relevant zijn voor de leden en vertaalt dit naar concrete acties;
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het Jaarplan voor de beide Verenigingen en realiseert de activiteiten die in het definitieve Jaarplan zijn opgenomen;
 • Levert een bijdrage aan de communicatie-uitingen van de Verenigingen (Websites, Webinars, Wegwijzers, Nieuwsbrieven, Magazines, Specials etc);
 • Vertegenwoordigt de cie richting onze partners (NN Zorg, ONVZ, Zilveren Kruis etc) , Besturen, Ledenraden, Rayonbijeenkomsten, HR-aanspreekpunten van ING Bank en NN Group etc;
 • Vertegenwoordigt en heeft zitting in de belangenorganisatie KG (1 lid);
 • Verzorgt presentaties voor de Besturen, Ledenraden, Rayonbijeenkomsten etc;
 • Handelt vragen/klachten af van leden;
 • Heeft (bij voorkeur) kennis van en ervaring met sociaal/fiscaal en economische regel-/wetgeving, regelingen/faciliteiten van ING Bank en NN Group etc.

 1. Competenties
 • Betrokken, Teamspeler, Doener (Hands-on), Flexibel, Betrouwbaar

  4. Praktische Vaardigheden

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, Plannen en Organiseren, Beheersing (basis) van diverse programma’s zoals Word, Powerpoint en Excel.

 1. Tijdsinvestering

De cie SEB vergadert om de zes weken. (+/- 3 uur per vergadering exclusief voorbereidings- en reistijd).
Er vindt regelmatig overleg plaats op diverse locaties in Nederland met onze partners, deelname aan Bestuurs- en Ledenraadvergaderingen, overleg met de HR-aanspreekpunten van ING Bank en NN Group etc

De gemiddelde tijdsinvestering is +/- 4 uur per week.

 

 Versie (0.7), 17 augustus 2022. FJ

 

foto2.jpeg

Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN