Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

foto2.jpeg

Slide
Word nu lid en betaal
geen contributie in 2023!
...of laat je lid maken
door een bestaand lid.

Werd u door een van onze leden geattendeerd op de VO-NN?
Geef dan zijn of haar naam op het inschrijfformulier.
Hij of zij krijgt dan een kadobon van € 20,- en u hoeft in 2022 geen contributie te betalen.


Wie kan lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:
a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:

 • Actief en passief deel te nemen aan de verkiezingen van leden van de ledenraad, volgens de daarvoor gestelde regels;
 • Deel te nemen aan de door de vereniging en/of een rayon georganiseerde activiteiten;
 • Het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide publicaties.
 • De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenraad.

Het lidmaatschap eindigt:

 • Door overlijden van het lid; Het lidmaatschap kan worden overgedragen op de partner.
 • Door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk tenminste twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden;

Lid worden van de vereniging kunt u online doen. Klik op de knop hieronder om u in te schrijven als lid. Daar kiest u gelijktijdig een gebruikersnaam, zodat u naderhand uw gegevens kunt bijwerken. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings e-mail. Mogelijk kan deze in uw spam-box komen. Gelieve deze ook te controleren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt:

  • € 21 per jaar
  • bij aanmelding vanaf 1 juli  € 10,50
  • bij aanmelding vanaf 1 december is voor het lopend jaar geen contributie verschuldigd.
  • Let op: nieuwe leden die zich in 2022 aanmelden betalen tot 1 januari 2024 GEEN contributie!

De contributie wordt geind in januari van het jaar.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen (of deel hiervan) restitutie van het contributie bedrag gegeven.

Indien u niet voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt, bent u de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

 


Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN