­
foto2.jpeg
back24 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
back23 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
back3 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
back25 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Wie kan lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:
a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:

 • Actief en passief deel te nemen aan de verkiezingen van leden van de ledenraad, volgens de daarvoor gestelde regels;
 • Deel te nemen aan de door de vereniging en/of een rayon georganiseerde activiteiten;
 • Het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide publicaties.
 • De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenraad.
Het lidmaatschap eindigt:

 • Door overlijden van het lid; Het lidmaatschap kan worden overgedragen op de partner.
 • Door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk tenminste twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden;

Lid worden van de vereniging kunt u online doen. Klik op de knop hieronder om u in te schrijven als lid. Daar kiest u gelijktijdig een gebruikersnaam, zodat u naderhand uw gegevens kunt bijwerken. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings e-mail. Mogelijk kan deze in uw spam-box komen. Gelieve deze ook te controleren.

Inschrijven als lid   Inschrijven als lid

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt:

  • € 21 per jaar
  • bij aanmelding vanaf 1 juli  € 10,50
  • bij aanmelding vanaf 1 december is voor het lopend jaar geen contributie verschuldigd.

De contributie wordt geind in januari van het jaar.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen (of deel hiervan) restitutie van het contributie bedrag gegeven.

Voor het lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van de PDF aanmelding. De voorkeur gaat uit naar online inschrijving zoals hierboven is vermeld. Aanmelden als lid.pdf

 

dordrecht Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Wie kan lid worden?
­