­
foto2.jpeg
back24 Organisatie
back23 Organisatie
back3 Organisatie
back25 Organisatie
Collega's gezocht?
Logo-VO-NN-258 Organisatie
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group
weareopen Organisatie
Slide
Het bestuur
Activiteitenteams &
Commissies...
NN_logo-vrij-coorona Organisatie

Organisatie van de vereniging

 • Als lid word je, op basis van je woonplaats, ingedeeld in een rayon. De vereniging kent er 5. Vanuit je rayon wordt een aantal leden gekozen en afgevaardigd naar de ledenraad.
 • De ledenraad vormt eigenlijk het hoogste gezag in de vereniging. Op voordracht van het bestuur stelt de ledenraad het beleid vast. Ook toetst de ledenraad de uitvoering van het beleid door het
 • Het bestuur: onze vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad.
 • De commissies: als ondersteuning van het bestuur kent de vereniging een drietal commissies. De leden van de commissies beschikken over specifieke kennis op hun aandachtsgebied.

De ledenraad

Rayon Noord-Oost-Midden

Angela%20van%20Leeuwen%20(Kopie) Organisatie

Angela van Leeuwen

Frits%20Boss%20(Kopie) Organisatie

Frits Boss

Henk%20Fokkink%20(Kopie) Organisatie

Henk Fokkink

Rayon Zuid-Oost

noimage Organisatie

Dick van Gijzen

Maurice%20Janssen%20(Kopie) Organisatie

Maurice Janssen

Guyot%20van%20Meer%20(Kopie) Organisatie

Guyot van Meer

Rayon West

Kees%20Bruin%20(Kopie) Organisatie

Kees Bruin

Paul%20de%20Widt%20(Kopie) Organisatie

Paul de Widt

Ruud%20van%20Hof%20(Kopie) Organisatie

Ruud van Hof

Rayon Zuid-West

noimage Organisatie

Gerry Huis in 't Veld

Hans%20Korink%20(Kopie) Organisatie

Hans Korink

Jan%20Pouw%20(Kopie) Organisatie

Jan Pouw

Rayon Noord-West

Aad%20Kant%20(Kopie) Organisatie

Aad Kant

Jan%20Douwes%20(Kopie) Organisatie

Jan Douwes

Het bestuur

noimage Organisatie

Vice-voorzitter AI:
René Labordus

noimage Organisatie

Secretaris:
Dolf Santbulte

noimage Organisatie

Penningmeester:
Rob Remmerswaal

noimage Organisatie

Lid/evenementen
Niek Hakvoort

Het bestuur van de VO-NN wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten bestuur VO-NN

 • Behartigen van de pensioenbelangen van de leden bij de diverse pensioenfondsen.
 • Versterking ledenwerving en -binding.
 • Behartigen van de sociaal-economische belangen van de leden (o.a. collectieve verzekeringscontracten en personeelscondities).
 • Informatie en voorlichting, via diverse communicatiekanalen (bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website).
 • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle rayons van VO-NN, zodat leden elkaar kunnen ontmoeten.

De vereniging kent de volgende commissies:

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-NN een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. Daarom zijn er in de Rayons Activiteitenteams ingesteld en zijn er drie vaste commissies:

Pensioencommissie

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling NN (Bestuur PFI en
  Verantwoordingsorgaan PFI)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen
  voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van NN,
  voor zowel gepensioneerden, voormalig deelnemer (ex-NN) en deelnemers
  (werkzaam voor NN).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied.

Commissie Sociaal-Economisch Belang SEB:

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein

Commissie Ledenbinding:

 • Ledenbehoud en ledenwerving.
 • Netwerkactiviteiten voor met name leden die nog actief zijn op de arbeidsmarkt.


Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Logo-VO-NN-258 Organisatie
Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN

­