Slide

Word lid van de vereniging voor oud-medewerkers NN Group

templates_yootheme_cache_Logo-VO-NN-700px-met-tekst-7af60127 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Frits Boss


Frits%20Boss%20%28Kopie%29-ac406077 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Henk Fokkink


Henk%20Fokkink%20%28Kopie%29-771f6a0e Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Rayon West

Kees Bruin


Kees%20Bruin%20%28Kopie%29-12a8e4a2 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Paul de Widt


Paul%20de%20Widt%20%28Kopie%29-1d3ec369 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Ruud van Hof


Ruud%20van%20Hof%20%28Kopie%29-34ecbb10 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Rayon Zuid West

Gerry Huis in 't Veld


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Hans Korink


Hans%20Korink%20%28Kopie%29-391f34d5 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Jan Pouw


Jan%20Pouw%20%28Kopie%29-79ec19f2 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Dick van Gijzen


templates_yootheme_cache_Dick-van-Gijzen-250x167-147fea3c Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Guyot van Meer


Guyot%20van%20Meer%20%28Kopie%29-edf83c7a Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Rayon Zuid Oost

Maurice Janssen


Maurice%20Janssen%20%28Kopie%29-61677907 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

William Brinkley


templates_yootheme_cache_William-Brinkley-250x167-9ff9e321 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Rayon Noord West Midden


Aad Kant


Aad%20Kant%20%28Kopie%29-7f6f5d00 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Jan Douwes


Jan%20Douwes%20%28Kopie%29-27152211 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Angela van Leeuwen


Angela%20van%20Leeuwen%20%28Kopie%29-5bc08b79 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Het bestuur van de VO-NN wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten bestuur VO-NN

 • Behartigen van de pensioenbelangen van de leden bij de diverse pensioenfondsen.
 • Versterking ledenwerving en -binding.
  Behartigen van de sociaal-economische belangen van de leden (o.a. collectieve verzekeringscontracten en personeelscondities).
 • Informatie en voorlichting, via diverse communicatiekanalen (bijeenkomsten, nieuwsbrieven, website).
 • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle rayons van VO-NN, zodat leden elkaar kunnen ontmoeten.

Het bestuur

Voorzitter: Dick Bukman


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Vice-voorzitter: René Labordus


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Secretaris: Dolf Santbulte


Dolf%20Santbulte%20%28Kopie%29-9dddacf5 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Penningmeester: Rob Remmerswaal


Rob%20Remmerswaal%20%28Kopie%29-d435c7ff Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Lid/evenementen Niek Hakvoort


Niek%20Hakvoort%20%28Kopie%29-06c60777 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

De vereniging kent de volgende commissies:

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-NN een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. Daarom zijn er in de Rayons Activiteitenteams ingesteld en zijn er drie vaste commissies:

Pensioencommissie

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling NN (Bestuur PFI en Verantwoordingsorgaan PFI)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van NN,
  voor zowel gepensioneerden, voormalig deelnemer (ex-NN) en deelnemers (werkzaam voor NN).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied.

Commissie Sociaal-Economisch Belang SEB:

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein

Commissie Ledenbinding:

 • Ledenbehoud en ledenwerving.
 • Netwerkactiviteiten voor met name leden die nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

Commissie communicatie

René Labordus


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Paul de Widt


Paul%20de%20Widt%20%28Kopie%29-1d3ec369 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Kees Bruin


Kees%20Bruin%20%28Kopie%29-12a8e4a2 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Angela van Leeuwen


Angela%20van%20Leeuwen%20%28Kopie%29-5bc08b79 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Jan Pouw


Jan%20Pouw%20%28Kopie%29-79ec19f2 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Activiteiten commissie

Niek Hakvoort


Niek%20Hakvoort%20%28Kopie%29-06c60777 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Wim van den Elsacker


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Gerard Harleman


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Barend Luksen


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Commissie ledenwerving en -binding

Dick van Gijzen


templates_yootheme_cache_Dick-van-Gijzen-250x167-147fea3c Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Hans Korink


Hans%20Korink%20%28Kopie%29-391f34d5 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Wilco Ringeling


templates_yootheme_cache_no-image-250-cf88b190 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Uitvoering communicatie

Tom Kuyper


Tom%20Kuyper%20%28Kopie%29-ab17e1e1 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Angela van Leeuwen


Angela%20van%20Leeuwen%20%28Kopie%29-5bc08b79 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie

Jan Pouw


Jan%20Pouw%20%28Kopie%29-79ec19f2 Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - OrganisatieStatic overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166
E-mail: info@vo-nn.nl
Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN

Logo-VO-NN-vrijstaand-300px Vereniging voor oud-medewerkers NN (VO-NN) - Organisatie