foto2.jpeg

Leden werven leden actie afgesloten

 Logo leden werven leden 200 Met siervuurwerk, harde knallen en campagne is het jaar 2022 beëindigd. Op datzelfde moment is ook onze Leden werven ledenactie afgesloten. Een succesvolle actie die in 2022 , dankzij de inzet van leden, 57 nieuwe leden heeft opgeleverd. Een mooi resultaat waar wij blij mee zijn.
Tijdens de VO-NN Nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2023 in Zoetermeer, worden de drie leden die de meeste nieuwe leden hebben geworven, gehuldigd. Lees hier wie je oud-collega’s zijn die voor de ledenaanwas hebben gezorgd.

57

1310


De laatste blog...

Frits Boss

Handen af van mijn pensioen...

Hebben jullie het bericht van het Pensioenfonds ING gelezen in de special van januari 2023 “Het nieuwe pensioenstelsel. Alles wat u wilt - en moet - weten”? In de bijlage stelt Angela van Leeuwen de terechte vraag of ze zich ongerust moet maken over de mogelijke overstap van het Fonds naar het nieuwe stelsel. Hasko van Dalen, pensioendeskundige bij uitstek, roept die vraag ook op in zijn (eerste) blog ( zie VO-NN site). En Hasko weet veel van pensioen, zeker veel meer dan Peter van Meel, uitvoerend bestuurder van ons ING Pensioenfonds, geeft antwoord op de vraag van Angela. Of beter gezegd, geen antwoord op haar vraag, vind ik. Datzelfde gebeurde ook al op de landelijke ledendag in Utracht van de VO-NN in 2022, toen hij een betoog hield over het nieuwe pensioenstelsel en de positie van PFI. Daar werden al zeer kritische vragen gesteld door een oud buitendienstmedewerker van het Fiscaal Juridisch Bureau van NN en pensioendeskundige, Hans van den Dries. Ook toen hield Peter van Meel zijn kruit nog droog. En waarom? Het standpunt van de meeste gepensioneerden is volgens mij glashelder.

Zij willen niet dat het Pensioenfonds van ING overgaat naar het nieuwe stelsel. Waarom blijft Peter van Meel dan zo vaag? Formeel zijn het de sociale partners die de zwaarste stem hebben of het Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe stelsel is zijn antwoord. Maar het Bestuur van het Pensioenfonds ING beslist. Daarbij weegt het oordeel van de deelnemers (en dus ook gepensioneerden) zwaar. Nou, zou ik zeggen, neem dan dat besluit. Lees verder...Word lid van de VO-NN Facebook groep!

Enquête Ouderenzorg

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. In de Raad van Ouderen is ook Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigd. Als VO-NN zijn wij bij deze Koepel aangesloten.

De Raad van Ouderen bereidt een advies voor rondom haar zorgen over de (toekomstige) ouderenzorg en heeft daarvoor een korte enquête (invultijd circa 2 minuten.) samengesteld. Omdat ook de mening en de ervaringen van de achterban heel belangrijk zijn, aan u het verzoek deze enquête in te vullen.

Klik op de link om mee te doen, dat kan tot en met 27 maart 2023.

https://www.letsmail.nl/t/r-l-ttlihlld-jjnddurij-j/


Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2023

Woensdag 18 januari reisden zo'n 300 leden af naar de nostalgische partyboerderij Het Wapen van Zoetermeer voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 2023. Door de corona beperkingen was dit voor het eerst sinds 2020 weer mogelijk. Lees verder...

Oud collega’s gezocht!

Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-NN Belang.

Stuur uw bericht door middel van dit formulier (maximaal 350 woorden) en wij zullen dit direct op de site plaatsen en in het eerstvolgende magazine.

Op deze manier kunt u weer in contact komen met oud collega’s die om wat voor reden dan ook “uit beeld” zijn geraakt. Een mooie gelegenheid om een verloren contact weer te herstellen en continueren.