Skip to main content
foto2.jpeg

Onze Ledenpagina

NN Group historie

Vooruitkijken is leuk en dat moeten we beslist ook doen. Terugkijken naar iets dat met onze oud werkgevers te maken heeft kan interessant en door de veranderde tijdgeest soms vermakelijk zijn. Je kunt hier doorklikken naar archieven.nl en op die plek exemplaren van oude personeelsbladen zoals bijvoorbeeld 2N en de Plu bekijken.

 

Nieuwe leden

J van der Ster
J.A. van Bruggen
N.P.J. Snel
ria van der Helm
EAM Kokshoorn
G.N.M. van Kol
J.G.V.M. Delissen
S Vooijs
M de Jager
M Rademaker

Na inloggen (alleen voor leden)  kun je de ledenlijst van de VO-NN raadplegen.

Oud collega’s gezocht!

Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-NN Belang. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 350 woorden) en wij zullen dit direct op de site plaatsen en in het eerstvolgende magazine.

Op deze manier kunt u weer in contact komen met oud collega’s die om wat voor reden dan ook “uit beeld” zijn geraakt. Een mooie gelegenheid om een verloren contact weer te herstellen en continueren.

Onze ereleden

Een erelid heeft over de jaren heen een leidende rol gehad in het realiseren van een voor de vereniging belangrijke activiteit of doelstelling met een commissie overstijgende betekenis.

 • Herman Bax (erevoorzitter en overleden)
  Paul Barten
  Ad Beers
  Aad Horstman
  Hans Kadiks
  Hans Sarderman
  Hillard van der Steeg
  Lies Steenland
  Jan Thissen (overleden)
  Peter Veltheer
  Frits Boss

Van de bestuurstafel...

Op 7 september 2023 vergaderde het bestuur van onze vereniging. Een tweetal punten wordt hieronder benoemd. Het gaat over de grote lijn, omdat de onderwerpen op 5 oktober 2023 nog met de ledenraad moeten worden besproken.

 • In 2024 worden verkiezingen gehouden voor de Ledenraad. Een aantal leden van de Ledenraad heeft reeds aangegeven te stoppen en de komende maanden zal de wervingscampagne voor nieuwe leden van start gaan. De Kiescommissie heeft op 5 september 2023 een aantal zaken op een rij gezet. Onder meer is gesproken over het moment van de verkiezingen en het moment van aantreden van de vernieuwde ledenraad. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de statuten en het huishoudelijk regelement. Een nieuw gekozen Ledenraad moet uiterlijk september 2024 aantreden. In overleg met de Ledenraad zullen de definitieve data worden vastgesteld.

 • De werkgroep Toekomst VO-NN, bestaande uit de leden Wim van Elsacker, William Brinkley, Hans Korink en Rob Remmerswaal, heeft een duidelijk en concreet discussiestuk aan het bestuur aangeboden, waaraan uitgebreid aandacht is besteed. Uitgangspunt is het toekomstbestendig maken van onze vereniging. Op 5 oktober 2023 wordt het voorstel van het bestuur besproken met de Ledenraad.

Komende activiteiten

Lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:

a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe, respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Lid worden van de vereniging kan je online doen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven als lid.

Je betaalt € 21 per jaar, bij aanmelding vanaf 1 juli € 10,50

Uit de ledenraad...

Op 11 mei 2023 kwam de ledenraad bij elkaar voor haar halfjaarlijkse overleg met het bestuur van VO-NN. Onder meer de volgende punten kwamen kort of juist lang aan de orde:

 • Wijziging in het bestuur: onze secretaris Dolf Santbulte stopt, Paul de Widt wordt met instemming van de ledenraad zijn vervanger. Paul was bestuurslid met als aandachtsgebied Communicatie. Die rol wordt overgenomen door Joke Elzenaar, Joke wordt tevens vicevoorzitter.

 • Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement: het updaten van genoemde documenten.

 • De financiële situatie van onze vereniging. Nu nog goed, maar op termijn moet er iets gebeuren om een gezonde vereniging te blijven. Zowel qua ledental, als qua uitgaven. Het bestuur had een toekomstbeeld geschetst.  Vanuit de commissie Ledenwerving en - binding was eveneens een nota over de toekomst aangeleverd. Suggesties werden uitgewisseld en het belangrijkste is dat er een commissie is benoemd, bestaande uit leden van de ledenraad en bestuursleden, die met suggesties / strategieën komt om VO-NN toekomstbestendig te houden. 

 • Jaarverslag 2022 werd goedgekeurd. Het jaarverslag komt op de website. Ieder lid kan het jaarverslag dan lezen. Dit past in de plannen om de leden beter te informeren over wat er zoal binnen de vereniging gebeurt.

 •  In 2024 zijn er weer verkiezingen voor de ledenraad. Een aantal leden kiest ervoor om in 2024 te stoppen. Er worden afspraken gemaakt over het maken van een draaiboek voor de verkiezingen en voor de zoektocht naar leden die zich voor de plek van de vertrekkers willen kandideren.

 • Ons collega-ledenraadslid Frits Boss stopt er nu mee. Hij wordt benoemd tot erelid! Frits heeft gezorgd voor een opvolger: Jan Groeneveld is toegetreden als aspirant lid van de ledenraad. Leden van het rayon Noordoost krijgen een nieuwsbrief. Eventuele andere kandidaten kunnen zich dan melden.

Frits Boss benoemd tot erelid van VO-NN

Frits Boss (Kopie)Tijdens de vergadering van de ledenraad en het bestuur op 11 mei 2023 heeft Frits Boss afscheid genomen als lid van de ledenraad.

De verenigingsloopbaan van Frits is zo’n 15 jaar geleden begonnen bij VSI (Vereniging Senioren ING). Hij is toen gestart als voorzitter van de commissie Communicatie en eindverantwoordelijke voor het VSI Magazine. Frits was lid van het Dagelijks Bestuur van VSI en is na de splitsing interim voorzitter van VO-NN geweest. Hij was nauw betrokken bij het vinden van nieuwe voorzitters voor onze vereniging.

Van de ledenraad van VO-NN heeft Frits (bijna) 8 jaar deel uit gemaakt.

Voor het bestuur, daarin ondersteund door de ledenraad, alle reden om Frits te benoemen tot erelid van VO-NN!

Bijeenkomst rayon Zuidwest

Op 21 augustus 2023 organiseerden de leden van de ledenraad van het rayon Zuidwest een kleinschalige bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek Rotterdam.
De bijeenkomst was eigenlijk bedoeld voor leden die de laatste twee jaar lid zijn geworden van VO-NN. Toen de animo vanuit die groep te klein was, is er snel doorgeschakeld. Alle leden van het rayon waren welkom.
Iets meer dan 35 aanwezigen werden door Guyot van Meer, ook lid van de Pensioencommissie van VO-NN / VO-ING, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe Pensioenstelsel. Een korte terugblik, maar toch vooral vooruitblikken naar wat er nog moet komen. Een duidelijk verhaal.
Hans Korink liet in een korte presentatie zien en horen wat de waarde van het lidmaatschap van VO-NN is. Met belangenbehartiging voorop. Maar ook het bieden van ontmoetingsmogelijkheden, zoals in Rotterdam en voordeel op het gebied van verzekeringen en andere producten. Zaken die nog te weinig bekend zijn.
Bar-bistro de Binnenrotte was een prima locatie om na een uurtje presentaties, met elkaar kennis te maken en bij te praten. Met een drankje en een hapje. Precies dat wat wordt beoogd met de kleinschalige bijeenkomsten.

Goed idee voor een activiteit?

We zijn altijd op zoek naar leuke activiteiten voor de VO-NN leden. Weet je iets, laat ons dat dan weten.

Ongeldige of geen invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vult u uw naam in
vult u uw emailadres in aub.
Ongeldige invoer

07 augustus 2023

Bezoek aan het landgoed en huize Singraven te Denekamp. In het sfeervolle en authentieke Restaurant Watermolen Singraven werden de 34 gasten van VO-NN op donderdag 3 augustus om 10.30 uur ontvangen...

07 augustus 2023

Woensdag 2 Augustus 2023: Bezoek aan de Kasteeltuinen Arcen. De kasteeltuinen van Arcen, gelegen in Noord Limburg aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen, is een van de meest veelzijdige...

Je VO-NN voordeel.

AanbodGepensioneerde ledenNog niet gepensioneerde leden
Zorgverzekeringen
Schadeverzekeringen

Overige kortingsfaciliteiten

Volg ons op Facebook...

Volg ons op Linkedin...

Volg ons op Instagram...