Skip to main content
foto2.jpeg

Vacatures


Profiel Lid Commissie Sociaal Economische Belangen(SEB)

Algemeen
De commissie SEB behartigt de belangen van de leden van VO-ING en VO-NN op sociaal en economisch gebied. De commissie rapporteert aan de besturen van de verenigingen VO-ING en VO-NN.
De aandachtsgebieden van de commissie zijn: Personeelsfaciliteiten, Collectieve Verzekeringen, Zorg, Welzijn en Wonen, Koepelorganisatie/ Samenwerkingsverbanden, Sociale en Fiscale wetgeving, Vragen en Klachtenbehandeling etc.
De focus van de commissie is voornamelijk gericht op het realiseren van concrete doelstellingen/activiteiten ten behoeve van de leden.
De commissie bestaat uit 4/6 leden inclusief de Voorzitter.

Profiel
Signaleert ontwikkelingen op sociaal economisch gebied die relevant zijn voor de leden en vertaalt dit naar concrete acties;
Levert een bijdrage aan het opstellen van het Jaarplan voor de beide Verenigingen en realiseert de activiteiten die in het definitieve Jaarplan zijn opgenomen;
Levert een bijdrage aan de communicatie-uitingen van de Verenigingen (Websites, Webinars, Wegwijzers, Nieuwsbrieven, Magazines, Specials etc);
Vertegenwoordigt de cie richting onze partners (NN Zorg, ONVZ, Zilveren Kruis etc) , Besturen, Ledenraden, Rayonbijeenkomsten, HR-aanspreekpunten van ING Bank en NN Group etc;
Vertegenwoordigt en heeft zitting in de belangenorganisatie KG (1 lid);
Verzorgt presentaties voor de Besturen, Ledenraden, Rayonbijeenkomsten etc;
Handelt vragen/klachten af van leden;
Heeft (bij voorkeur) kennis van en ervaring met sociaal/fiscaal en economische regel-/wetgeving, regelingen/faciliteiten van ING Bank en NN Group etc.

Competenties
Betrokken, Teamspeler, Doener (Hands-on), Flexibel, Betrouwbaar

Praktische Vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, Plannen en Organiseren, Beheersing (basis) van diverse programma’s zoals Word, Powerpoint en Excel.

Tijdsinvestering
De cie SEB vergadert om de zes weken. (+/- 3 uur per vergadering exclusief voorbereidings- en reistijd).
Er vindt regelmatig overleg plaats op diverse locaties in Nederland met onze partners, deelname aan Bestuurs- en Ledenraadvergaderingen, overleg met de HR-aanspreekpunten van ING Bank en NN Group etc

De gemiddelde tijdsinvestering is +/- 4 uur per week.

 

 Versie (0.7), 17 augustus 2022. FJ